پارک و فضای سبز

اگر تصمیم دارید به یکی از پارکها یا فضاهای سبز در شهر آباده بروید، وب شهر چارسو، لیست کامل فضاهای سبز و پارک های شهر آباده را در اختیار شما قرار می دهد تا ابتدا شناختی نسبی از همه آنها بدست آورید و سپس بر اساس موقعیت مکانی و سایر شرایط خود، یکی از بهترین پارک ها را انتخاب کنید.

در شهر آباده علاوه بر مجموعه تفریحی تل آسیاب، پارک شهر و پارک جنگلی شهید فرهمند که سه بوستان مهم شهر آباده به شمار می آیند پارک های محله ای زیادی نیز وجود دارد که توسط شهرداری راه اندازی شده و نگهداری می شوند. 

در زیر، لیست کامل بوستان ها، فضاهای سبز و پارک های آمده است. ضمن اینکه علاوه بر نشانی آنها، یک تصویر نیز از محوطه پارک و وسایل بازی بچه ها در این صفحه از وب شهر چارسو قرار دارد که از طریق آنها می توانید با بهترین پارک های شهر آباده بیشتر آشنا شوید. 

پارک بازی محله سیدان

آباده ـ  محله سیدان

وب شهر چارسو ـ پارک بازی محله سیدان ـ آباده

پارک بازی میدان امام رضا(ع)

آباده ـ میدان امام رضا(ع) ـ جنب خانه معلم

وب شهر چارسو ـ پارک بازی میدان امام رضا ـ آباده

پارک بازی تل آسیاب

آباده ـ میدان منبت

وب شهر چارسو ـ پارک بازی تل آسیابـ آباده

پارک بازی خیابان عطار

آباده ـ بلوار چمران ـ ابتدای خ عطار

پارک بازی محله ادریس آباد

آباده ـ انتهای بلوار ادریس آباد

وب شهر چارسو ـ پارک بازی محله ادریس آباد آباده

پارک بازی خیابان فرزانگان

آباده ـ خ فرزانگان

وب شهر چارسو ـ پارک بازی خ فرزانگان آباده

پارک بازی خیابان امام صادق(ع)

آباده ـ بلوار چمران ـ ابتدای خ امام صادق(ع)

وب شهر چارسو ـ پارک بازی خ امام صادق ـ آباده

پارک بازی محله جزمودق

آباده ـ انتهای خ شهیدبهشتی

وب شهر چارسو ـ پارک بازی محله جزمودق ـ آباده

پارک بازی بلوار مفتح

آباده ـ میدان شهیدان فرود ـ ابتدای بلوار مفتح

وب شهر چارسو ـ پارک بازی بلوار مفتح ـ آباده

پارک بازی محله عنایت آباد

آباده ـ محله عنایت آباد

وب شهر چارسو ـ پارک بازی عنایت آباد ـ آباده

پارک بازی مسکن مهر

آباده ـ بلوار دانشگاه ـ خ کمیل ـ خ عادل

وب شهر چارسو ـ پارک بازی مسکن مهرـ آباده

پارک بازی محله جنت آباد

آباده ـ محله جنت آباد

وب شهر چارسو ـ پارک بازی جنت آباد ـ آباده

وسایل بازی پارک شهر 1

آباده ـ خ شیخ فضل اله نوری

وب شهر چارسو ـ وسایل بازی پارک شهرـ آباده

وسایل بازی پارک شهر 2

آباده ـ بلوار چمران

وب شهر چارسو ـ وسایل بازی پارک شهر2ـ آباده

وسایل بازی پارک شهر 3

آباده ـ خ شیخ فضل الله نوری

وب شهر چارسو ـ وسایل بازی پارک شهر3ـ آباده

پارک بازی شهرک سپاه

آباده ـ بلوار بوعلی ـ شهرک سپاه

وب شهر چارسو ـ پارک بازی شهرک سپاه ـ آباده

پارک بازی محله صادق آباد

آباده ـ محله صادق آباد ـ بلوار گلسار

وب شهر چارسو ـ پارک بازی صادق آباد ـ آباده

وسایل بازی پارک جنگلی

آباده ـ میدان امام حسین(ع) ـ پارک جنگلی شهید فرهمند

وب شهر چارسو ـ وسایل بازی پارک جنگلی ـ آباده

وسایل بازی باغ ملی

آباده ـ خ امام ـ روبروی خ دهخدا

وب شهر چارسو ـ وسایل بازی باغ ملی ـ آباده

پارک بازی محله درغوک

آباده ـ بلوار سلمان ـ بین خ بروجردی و خ رضوان

وب شهر چارسو ـ پارک بازی محله درغوک ـ آباده

پارک بازی محله عبداله آباد

آباده ـ محله عبداله آباد(عبدل آباد)

وب شهر چارسو ـ پارک بازی محله عبدل آبادـ آباده

پارک بازی خیابان فدائیان اسلام

آباده ـ خ فدائیان اسلام ـ نبش خ نواب

وب شهر چارسو ـ پارک بازی خ فدائیان ـ آباده

پارک بازی خیابان قدس

آباده ـ خ قدس ـ نبش خ صدر

وب شهر چارسو ـ پارک بازی خ قدس ـ آباده

پارک بازی محله همت آباد

آباده ـ انتهای خ جوادیه

وب شهر چارسو ـ پارک بازی جوادیه ـ آباده

پارک بازی شهرک غدیر

آباده ـ بلوار آزادی

وب شهر چارسو ـ پارک بازی شهرک غدیر ـ آباده