بازیافت زباله

اگر شما قصد دارید زباله‌های خشک تفکیک‌شده را به انبارها و کارگاه‌های بازیافت زباله تحویل دهید و به دنبال واحدهای جمع‌آوری مواد بازیافتی یا خریداران مواد بازیافتی در آباده می‌گردید، می‌توانید از چارسو کمک بگیرید؛ وب شهر چارسو، لیست کامل کارگاه‌های بازیافت زباله آباده را در اختیار شما قرار می‌دهد تا ابتدا شناختی نسبی از همه آنها بدست آورید و سپس بر اساس ویژگی‌های کارگاه‌ها و شرایط خودتان، جمع آوری مواد بازیافتی خود را به یکی از واحدهای بازیافت پسماند در آباده بسپارید. در شهر آباده واحدهای بازیافت پسماند متعددند و در نقاط مختلف شهر به فعالیت مشغولند که در زیر، لیست کامل همه آنها آمده است. ضمن اینکه راه های ارتباطی مثل نشانی دفتر یا انبار، شماره تلفن و شماره همراه، لینک فضای مجازی و نیز صفحه اختصاصی آنها در وب، در اختیار شما قرار دارد تا بتوانید به راحتی و به موقغ به همه آنها دسترسی داشته باشید